Hacer Foggo: “Hiç kimse yardım almak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacak.”

HACER FOGGO

Türkiye, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca zor zamanlar gördük ancak yokluğu da varlığı da birlikte yaşadık, birlikte atlattık. 

Son 20 yıldır Türkiye’de gittikçe derinleşen yoksulluk adaletsizliğe yol açıyor. Zenginin daha zengin; yoksulun ise daha yoksul olduğu ve bunun doğal karşılandığı bir zamanın içindeyiz.  Bu memlekette eşitsizlik bu kadar derin ve yakıcı olmamıştı.  Çünkü bu memleket, bu kadar umursamaz ve bu kadar kötü bir yönetim anlayışı ile karşılaşmadı. 

Türkiye’yi her geçen gün daha da yoksullaştıran bu adaletsiz sisteme karşı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk hedefi “yoksulluğu kökten bitirmek” olacak! Ülkemiz büyük bir ekonomik ve sosyal krizin içinde. Ancak ülkemiz bu krizi aşacak!  

Bugün burada, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde, birbirinden değerli isimlerle bu ekonomik krizden nasıl çıkacağımızı konuşuyoruz. Yatırımın, büyümenin, teknoloji ve yeni nesil iş modellerinin yakın  geleceğimizde nasıl kritik bir rol oynayacağını, alanında öncü isimlerden dinliyoruz.  Evlerin içindeki hikayeleri çok yakından bilen, bu alanda uzun yıllardır çalışan biri olarak söylüyorum. 

Ben burada bu konuşmayı yaparken ev hanımı Aysel pazartesi günü 9 yaşındaki kızına nasıl okul beslenmesi   koyacağını düşünüyor. 

Ben burada bu konuşmayı yaparken fabrika işçisi Ahmet akşam ev sahibine görünmeden eve girmenin yollarını arıyor.

Ben burada bu konuşmayı yaparken Diş Hekimliği fakültesinde okuyan babası çiftçi olan Süleyman okulda kullanacağı tıbbi malzemeleri nasıl alacağını düşünüyor. 

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi CHP iktidarında “hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” sözünün büyüsü ve gerçekliği ile hiçbir çocuğu geride bırakmayan bir sistemi inşa ederken, bir taş, bir çakıl koymak için buradayım.  Şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki bugün burada ilan edilen vizyon ile Güçlü sosyal devlet ile fırsat eşitliği dönemi başlıyor!  Bu kalkınma vizyonunun en önemli boyutlarından biri sosyal devlettir.  

Çünkü sosyal devlet, her bir bireyin refaha adil bir biçimde erişmesini sağlar; Çünkü sosyal devlet, ifade özgürlüğü ile okullarda ücretsiz beslenme hakkını birbirinden ayrı düşünmez.  Çünkü sosyal devlet, “bir çocuğun beslenme hakkı” ile eğitime erişme hakkı arasında bir fark görmez ve bunların hepsinin en iyisini çocuğa sunmayı hedefler. Her eve huzur, bereket ve barış sağlamanın yolu, herkese ve her aileye ekonomik güvence sağlamaktır. Peki, nasıl? 

En başta, Aile Destekleri Sigortası ile…  Aile Destekleri Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan tüm vatandaşlarımızı ömrü boyunca devlet güvencesi altına alan bir modeldir. Şunu çok iyi biliyoruz; var olan sosyal yardımlar yetersiz. İnsanlarımızın çok önemli bir kısmı güvencesiz. Giderek daha da yoksullaşan bir toplum ile karşı karşıyayız. İşte böyle bir düzende, tüm bunlar yetmiyormuş gibi, sosyal yardım almak için insanlar kurumlar arasında mekik dokuyorlar. 

O kapıdan, bu kapıya sürükleniyorlar. İşte bu nedenle; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk altı ayında “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” kurulacak. Tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanacak. Hiç kimse sosyal yardım almak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacak. Devlet, zorda olanın ayağına gidecek. Bu büyük bir bakış açısı, çalışma biçimi ve anlayış değişimi demek. 

Mevcut sistemde sosyal yardım veren kurumların her birinin farklı yoksulluk tanımları var. Yoksul aileleri tanımlamak için ortaya konulan gelir düzeyleri gerçekçi değil. Alım gücümüz çok düşük. Sosyal yardım diye verilen tutarlar yoksul ailelerin onurunu zedeliyor.  Mevcut sistemde hangi kurumun kime yardım verdiği çok belirsiz. İşte bu güçlü sistem sayesinde sosyal yardımlar, her seçim döneminde öne sürülen bir siyasi malzeme olmaktan da çıkacak!

Bakın bu ülkede farklı özelliklere sahip milyonlarca aile var. Mevcut iktidar, aileleri tek tip sanıyor ama biz biliyoruz ki evinde hastası olan yoksul ailenin ihtiyacı farklı, evinde engellisi olan yoksul ailenin ihtiyacı bambaşka. İşte biz tüm bu farklılıkları gören, yoksulluğa çok boyutlu bakan bir sistem kuruyoruz. Kimin ne kadar desteğe ihtiyacı varsa, Aile Destekleri Sigortası bu ihtiyacın karşılanmasını garanti altına alacak. 

Ekonomik yoksulluk işin en net görünen kısmı ama bir de görünmeyen yoksulluklar, yoksunluklar var. Ekonomik yoksulluk başka sorunları da tetikliyor. Evladı engelli olan ve ona baktığı için çalışamayan anneler türlü zorluklarla karşılaşıyor. Biliyoruz ki, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ailelerde çocukların eğitimden uzak kalma riski daha yüksek. Hanelerde yoksulluk derinleştikçe şiddet eğilimi de artıyor. Aile Destekleri Sigortası Kurumu, ailelerimizi ekonomik açıdan güçlendirmenin yanı sıra onları sosyal açıdan da güçlendirecek bir sistem kuracak. Aile içi şiddeti, henüz yaşanmadan engelleyen… 

Kadınların, çocukların güvenli ve huzurlu bir hayata sahip olmasına olanak sağlayan… Çocukların eğitim hakkını garanti altına alan… Engellilerin haklarını gözeten… Hiçbir vatandaşın geride kalmadığı güçlü bir sistem bu. Aileleri her açıdan güvence altına almak için, sosyal hizmet uzmanları ile birlikte çalışmanız gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulduğunda her aileye, aile hekiminin yanı sıra sosyal hizmet uzmanı da atanacak.  

Bu kapsamda çok güzel bir haberi daha sizlerle paylaşmak isterim: 25 bin genç sosyal hizmet uzmanı istihdam edilerek, bu kurumda devletin temsilcisi olarak ailelerle sürekli temas halinde ve takipte olacak. Böylece hem gençlere istihdam sağlanacak hem de devletin temsilcisi olacak bu gençler ile aileler her yönden güvence altına alınacak. Yoksulluğu kalıcı olarak                           bitireceğimiz; dayanışmayı, kucaklaşmayı yeniden yaşayacağımız, aydınlık bir Türkiye’yi halkımızla, hep birlikte inşa edeceğimiz yepyeni bir dönem başlıyor. Bugün hepimiz için çok tarihi bir gün. Bugün, adil bir Türkiye için yönetim iradesinin konulduğu gün. O yoksul hanelerle yepyeni bir Türkiye’ye birlikte yürüdüğümüz için bu önemli hareketin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Bakın devlet ana diyoruz… Kadınlar bu devletin teminatıdır. 

Kadınlar bu ülkenin harcıdır, birleştiricisidir. Biz bu ülkeyi kadınların sevgisi, yoksulluğa ve yoksunluğa isyanı ile yöneteceğiz. Bu ülkedeki tüm kadınlar sosyal devletin güvencesi altına alınacak. Tüm kadınların güvenliği, huzuru devlet teminatında olacak. 

Aile Destekleri Sigortası kapsamında sosyal yardım, kadınların hesabına yatırılacak. Bilhassa ev kadını olan arkadaşlarıma, kız kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bize güvenin, bu harekete güvenin! Bu sistemde devletin tüm kaynakları önce sizlerin hüznünü huzura, kederini berekete dönüştürmek için harcanacak. Ev kadınlarının üzerlerine aldıkları bakım yükünün farkındayız… 

Aile Destekleri Sigortası ile evinde engellisine, yaşlısına bakan tüm kadınların emeklilik hakkı devlet güvencesi altına alınacak. Sadece evde değil.  Bu topraklarda tarım yapan sigortasız tüm kadınların emekliliği de devlet tarafından garanti altına alınacak. 

Evde, işte, tarlada, okulda, sokakta tüm kadınlar sosyal devleti yanında hissedecek. Kadınların güvenliği, bu anlattığım sistem için her şeyden önemli. 

Yeni Başlangıçlar Fonu ile risk altındaki kadınların sosyal ve ekonomik güvenliği teminat altına alınacak. Zorluklar altında ezilmesine asla izin verilmeyecek. 

Gençler geleceğin teminatı diyoruz… Hayır gençler geleceğin değil, bugünümüzün teminatı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kurulacak bu sistem, tüm gençlerin eğitim hayatını teminat altına alacak. 

Aile Destekleri Sigortası’ndan faydalanan tüm ailelerin gençlerine burs sağlamak birincil öncelik olacak. 

Üniversiteye giden gençlerin karşı karşıya kaldığı barınma sorunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ortadan kalkacak. CHP’li belediyeler bu seferberliği başlattı ancak yeni dönemde bunun teminatı, devletin ta kendisi olacak. En çok ihtiyaç olan bölgelerde hızla yurtlar inşa edilecek. Tek bir genç arkadaşımız barınma sorunu yaşamayacak. Daha da önemlisi Aile Destekleri Sigortası’ndan faydalanan ailelerdeki gençlere istihdamda öncelik sağlanacak. Bu yolla yoksulluğu hem önleyeceğimiz hem de ilelebet bitireceğimiz bir sistem kurulacak. 

Bu ülkede yaşayan tüm çocukların eşit muamele göreceği bir Türkiye inşa edilecek.  Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından, kimsesiz çocuklara; ailesi varlıklı ya da yoksul farketmeksizin, her çocuğun iyi yaşama hakkı, eğitim hakkı devlet güvencesine alınacak. 

Bakın bugün burada Endüstri 4.0, yeni teknolojiler, yeşil enerjinin esas alındığı büyük bir vizyonu dinliyoruz… Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Çocuklarımızın eğitim hakkını garantiye almakla kalmayacak; zamanın ruhuna uygun, gelişmiş bir eğitim sistemi ile çocukların yoksulluğun değil; yeni teknolojinin öncüsü olmasını sağlayacağız. 

Her alanda eşit, bizi geleceğe taşıyacak bir nesil inşa  edeceğiz. Eşitlik kreşlerde başlayacak. Aile Destekleri Sigortası kapsamına alınan ailelerin çocuklarına ücretsiz kreş desteği sağlayacağız. 

Eşit ve nitelikli eğitime ulaşmak kreşlerden başlayarak her çocuğun hakkı olacak. Bugün hala çocuklarının yanına beslenme çantasına konacak bir dilim ekmeği konuşuyoruz. Ve maalesef her geçen gün büyük bir salgın gibi yayılıyor bu durum. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, tek bir çocuğa bile bunu yaşatmaya hakkı yoktur! 

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla belirttiği gibi; Aile Destekleri Sigortası önce çocukların mutluluğunun teminatı olacak.  Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve şu an burada olmayan ama gönlü eşitlik ve adaletten yana olan milyonların bunu yapacak iradesi var! Sosyal yardımların karşılığında hep bir şey istendi… 

Sosyal yardım almak için parti üyeliği şart koşuldu. Oy yoksa, ekmek yok denildi… 

Ama bu düzen artık bitiyor!

Biz, eşit onurlu ve adil bir düzen kurmak için,

Biz, kadınların ve çocuklarımızın teminatı olmak için,

Biz, yoksulluğu bitirmek için buradayız ve hep birlikte geliyoruz! 

Bu devletin tüm kaynakları bu ülkede yoksulluğu önlemek ve bitirmek üzere seferber edilecek.

Türkiye’de sosyal yardıma harcanan bütçe 3 katına çıkarılacak. Kimin ihtiyacı varsa bu devlet ona koşacak. Çünkü biliyoruz ki; devletin gelirleri tabana yayılmazsa ve sosyal adalet sağlanmazsa ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi mümkün değil. 

Çocukların ellerinin nasır tutmadığı, annelerin babaların yoksulluğa boyun eğmediği bir memleketi hep birlikte inşa edeceğiz! 

Ve bunu güçlü sosyal devlet ile yapacağız. Güçlü sosyal devlet yoksulluğu bitirip varlıkta buluşmanın;

Güçlü sosyal devlet toplumsal adaletin;

Güçlü sosyal devlet gelir ve fırsat eşitliğinin;

Güçlü sosyal devlet kimsenin geride kalmadığı bir toplumu inşa etmenin;

Güçlü sosyal devlet kadınların, çocukların, gençlerin…

Güçlü sosyal devlet, Türkiye’nin teminatı olacak!

Yoklukta ve yoksullukta değil; 

Varlıkta ve hep birlikte zenginleşmede buluşacağız.

Buna inanın ve bize katılın. 

Hep birlikte başaracağız!

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: